E som i Eslöv

Projekt – E som i Eslöv
De 9 Emotionerna

17 november kl. 19.00 Eslövs folkhögskola, Sturegatan 14 Eslöv.

De Nio Emotionerna. En teori om människan som känslovarelser. Emotioner som vi föds med och som är gemensamma för hela mänskligheten och belyser vår inre värld och som så starkt påverkar vårt välbefinnande och eventuellt är det mest grundläggande och avgörande med att vara människa.

Vi välkomnar kvällens föreläsare Per Johnsson, docent i klinisk psykologi.

E som i Eslöv 17 nov