Kunskapskabarén – en kreativ och lekfull plattform

Kunskapskabarén, tidigare kallat KulturCamp, är vetenskapsteater som bygger på ett samarbete mellan Skånes bästa teaterimprovisatörer och forskare vid Lunds universitet. Kunskapskabarén sprider kunskap och perspektiv på viktiga frågor och brännande ämnen. Genom att ge stort utrymme för lekfullhet och fantasi minskar Kunskapskabarén avståndet mellan akademin och det omgivande samhället.

Kunskapskabarén bedriver ambulerande verksamhet med en regional räckvidd. Genom samverkan med kommuner och verksamheter i hela Skåne visar Kunskapskabarén vad vetenskap/kultur kan uppnå tillsammans.

Utöver den ordinarie verksamheten erbjuder Kunskapskabarén föreställningar som utformas med utgångspunkt i specifika behov som finns i exempelvis offentlig sektor och näringsliv. Kunskapskabarén kan också erbjuda heldagsseminarier som utformas i dialog med beställare från olika samhällssektorer.

Kunskapskabarén prövar nya vägar för att skapa hållbar utveckling och marknadsföra Skåne som en dynamisk och kreativ region.

 

Kunskapskabarén vill stolt meddela att Sten K Johnssons stiftelse har tilldelat projektet “Lund i Fokus” medel. Första föreställningen gick av stapeln den 25 september. Mer information hittar du under fliken ”Lund i fokus”.